dp priz inv1V Hotelu Bioterme v Mali Nedelji so 17. in 18. novembra 2016 potekali XXII. Dnevi Socialne zbornice Slovenije. Na predavanjih so različni predstavniki predstavili naslednja področja: novosti Družinskega zakonika, novo migracijsko politiko ter socialno varstvo in mediji. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, je prisotne seznanila s spremembami na področju socialnega varstva in sicer, reorganizacijo Centrov za socialno delo, ki naj bi zaživela septembra 2017. Ob zaključku socialnih dnevov je 19 organizacij prejelo Verifikacijo za posebne socialne programe, med njimi tudi Zveza paraplegikov Slovenije.
Strokovna verifikacija je postopek strokovne ocene, po katerem se ugotavlja in potrjuje ali se posamezni program izvaja kot socialnovarstveni program opredeljen v mreži javnih socialno varstvenih programov iz resolucije. Strokovna verifikacija je v primerjavi s postopkom izdelave strokovnega mnenja zbornice bistveno zahtevnejši in kompleksnejši postopek, s katerim se potrdi sposobnost opravljanja določenega socialnovarstvenega programa za daljše časovno obdobje, oziroma se mu omogoči vstop v javno mrežo socialnovarstvenih programov.
Tako so predstavniki naše organizacije - Dane Kastelic, Špela Šušteršič in Hana Ermenc ponovno prejeli Verifikacijsko listino – strokovno potrdilo, da sta namen in način izvajanja programa Osebna asistenca ustrezna in zadovoljujeta pričakovanja članov zveze in drugih, vključenih v program.