dp b1Lokalni Radio 94 že vrsto let z izborom osebnosti leta izreka priznanje ljudem, ki plemenitijo kakovost življenja v primorsko-notranjski regiji. Finalist akcije Ona ali on 2016 za mesec oktober je po izboru njihovih poslušalcev  Benjamin Žnidaršič, član Društva paraplegikov Istre in Krasa.
Poleg tega, da je Benjamin slikar in član Likovne sekcije pri Zvezi paraplegikov Slovenije je tudi pesnik in polnopravni član Mednarodnega združenja slikarjev, ki svoja dela ustvarjajo z usti ali nogami.  
Na domačiji v Podcerkvi v Loški dolini je ustanovil Zavod Ars Viva, poslanstvo zavoda pa je združevanje družbenih skupin, še posebno tistih, ki pri svojem dp b2vključevanju potrebujejo pomoč.
 "Naš cilj je na podeželju oblikovati kulturni center, ki bo inkubator razvojnih in tehnoloških idej, ki naj bi dolgoročno spremenile življenje prebivalcev na vasi in jim ponudile rešitve, kako v tem okolju preživeti. Kultura in kulturna dediščina sta naše sredstvo, ki ga promoviramo in ki je možnost za spoznavanje naše drugačnosti " je povedal Benjamin in dodal, da v njihovem zavodu organizirajo veliko različnih delavnic in izobraževanj za mlade in stare. Še posebej so ponosni na izobraževanje na področju 3D tiska.
Skozi to se oblikujejo razne družbene skupine kot so invalidi, ki se družijo skupaj z neinvalidi in na tak način se rojeva simbioza, kar vodi v spoštovanje različnosti. Domačija v kateri lahko prespijo tudi turisti daje zavetje tudi otrokom ob krušni peči, kjer berejo pravljice, v dvorani organizirajo tudi Miklavževanje, silvestrovanje in razne obletnice. V njihovi galeriji pa imajo redno odprte razstave tudi za lokalne ustvarjalce.