escif2016 1Na Dunaju je od 11. do 13. maja potekal 11. kongres evropske zveze paraplegikov ESCIF, ki so se ga udeležili tudi slovenski predstavniki: prim.escif2016 3 mag. Rajmond Šavrin-  dr. med., asist. Nataša Puzič- dr. med., Jani Trdina in Mirjam Kanalec. Letošnja tema kongresa je bila »Uspešna integracija po okvari hrbtenjače«. Na kongresu so bili predstavljeni zaključki skoraj dvoletnega projekta z istim naslovom.
V okviru kongresa je bila letna skupščina delegatov, kjer so poleg potrjevanja letnih poročil in programov za naslednje leto potekale volitve za blagajnika organizacije. Ponovno je bil izvoljen Jani Trdina, ki bo blagajniške posle opravljal naslednja štiri leta. Predstavila se je tudi ciprska organizacija paraplegikov, ki je vstopila v članstvo ESCIF-a, ki sedaj šteje že 30 organizacij paraplegikov in tetraplegikov iz 26-ih držav.
Ob zaključku je bil napovedan 12. Kongres ESCIF-a, ki ga bo naslednje leto gostila Zveza paraplegikov Slovenije, potekal pa bo konec aprila v Domu paraplegikov v Pacugu.