Ustanovljena Evropska zveza paraplegikov

Nottwil, Švica 31. marec 2006 – Danes je Zveze paraplegikov Slovenije (ZPS) soudeležena pri zgodovinskem dogodku. V rehabilitacijskem centru v Nottwilu v Švici smo skupaj z 16 nacionalnimi organizacijami sprejeli Statut o ustanovitvi Europske zveze paraplegikov in tetraplegikov (European Spinal cord injury federacion ESCIF). Na ustanovnem kongresu so poleg Slovenije sodelovale naslednje države: Danska, Švedska, Finska, Nemčija, Nizozemska, Italija, Anglija, Škotska, Irska, Španija, Litva, Belgija, Avstrija, Hrvaška in Švica. Slovensko delegacijo so zastopali Mirjam Kanalec, Dane Kastelic in Benjamin Žnidaršič.