FOTOGRAFIJE

Pacug, 10. oktober 2006 – V želji, da tudi lokalna oblast, v toku vsakdanjih skrbi, spozna pravo podobo novega centra za ohranjevanje zdravja in obnovitveno rehabilitacijo, je na pobudo Zveze paraplegikov Slovenije po dalj časa načrtovanem obisku Dom paraplegikov na Pacugu obiskala županja Občine Piran Vojka Štular. Sprejeli so jo predsednik Ivan Peršak, direktor nedograjenega doma Jani Trdina in drugi predstavniki Zveze paraplegikov Slovenije.