FOTOGRAFIJE

20140929 145814Slikarji z usti in nogami iz Slovenjije so 29. septembra 2014 sodelovali na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Festival za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) je edinstvena prireditev za starejše v Sloveniji in največja tovrstna prireditev v Evropi. Je prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen aktiv20140929 151808nemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami. Na festivalu lahko vsakdo najde zase zanimive vsebine in načine, da izrazi svoje mnenje, najde nove poti k izboljšanju življenja starejše generacije in tudi druge usmeri na to pot. Festival ustvarja prostor za sodelovanje med generacijami, civilno družbo, prostovoljnimi organizacijami, gospodarskimi, akademskimi in političnimi sferami ter s tem po svojih močeh prispeva k trajnostnim medgeneracijskim rešitvam. Vsako leto festival tako odpre vrata medgeneracijskemu sožitju, ustvarjalnosti in izmenjavi idej. Časovno in vsebinsko se festival navezuje na 1. oktober, ki je mednarodni dan starejših. Od slikarjev z usti in nogami so se delavnice v Cankasrjevem domu udeležili: Angela Medved, Neja Zrimšek Žiger, Nevenka Gorjanc, Erik Pibernik, Silvo Mehle, Željko Vertelj in Benjamin Žnidaršič.