Obcni zbor1 Pacug19Tokrat smo se člani društva DP Istre in Krasa zbrali na rednem letnem zboru članov v domu paraplegikov Pacug in sicer v sredo 27. marca ob 10.30 uri. Predsednik društva Željko Geci odpre 3.redno sejo zbora članov ter ugotovi nesklepčnost ker so bili trije člani upravičeno odsotni zato sejo preloži za 30 minut. Nakar se ugotovi, da jeObcni zbor2 Pacug19 zbor članov sklepčen in po pozdravnem govoru se predstavi dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.
Z otvoritvijo 3.seje rednega zbora članov smo najprej izvolili zapisnikarja. Potrdili smo zapisnik z realizacijo sklepov 2.seje zbora članov z dnem 23.3.2018 ter nato še potrdili poslovno finančno poročilo za leto 2018, poročilo nadzornega odbora ter inventurne komisije. Seznanili smo se tudi s planom društva za leto 2018 in članarinami, ki ostajajo nespremenjene. 
V poslovnih prostorih na Fornačah se izvaja program kompenziranje invalidnosti, ter program interesnih dejavnosti. Članom se tudi obrazloži da se bodo prevozi na obnovitveno rehabilitacijo izvajali v skladu s pravilnikom o prevozih z dopolnitvijo 14. člena o prevozih katere, je U.O. na svoji seji društva razpravljal in uskladili z navodili za izplačilo potnih stroškov ZPS., ter jih predlagal zboru članom. Obeležili bomo tudi 40 obletnico društva v mesecu oktobru.

Predsednik zveze Dane Kastelic nam je predstavil novosti na področju (SOR) skupinska obnovitvena rehabilitacija in pa 50 obletnico ZPS, ki se bo odvijala v domu paraplegikov Pacug 16. aprila.
Diplomirana psihologinja in magistra socialnega dela pri ZPS Urška Rendulić nam je podrobno opisala o delovanju in uresničevanju ciljev zveze, arhitekt Marko Tul pri ZPS pa o arhitekturnih ovirah in dostopnosti do javnih ustanov.
Bilo je tudi nekaj vprašanj predsedniku zveze glede financiranja društev, osebni asistenci, SOR-u...
Nato nam je direktor doma Marko Ferluga predstavil delovanje in potek obnovitvene rehabilitacije ki se bo odvijala v domu paraplegikov Pacug. 
Po zaključku zbora članov smo ob dobri hrani ostali še v prijetnem druženju.