Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je zaradi poenostavljenega uresničevanja pravic zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov in s ciljem administrativne razbremenitve zdravnikov s 1. oktobrom 2014 uvedel »obnovljivo naročilnico« za medicinske pripomočke. To pomeni, da bo pooblaščeni ali napotni zdravnik upravičencem tako kot do sedaj medicinske pripomočke predpisal za predvidenih 90 dni, zavarovana oseba pa jih bo z obnovljivo naročilnico prevzemala štirikrat letno na vsake 90 dni. Do sedaj je bilo možno predpisati te pripomočke na naročilnico le za največ 90 dni.
Pooblaščeni zdravnik obnovljivo naročilnico izda največ 10 dni pred iztekom obdobja in količine glede na predhodni prevzem medicinskih pripomočkov. Obnovljiva naročilnica velja 365 dni od datuma zdravnikove izdaje.
Obnovljiva naročilnica je enaka običajni (zeleni) naročilnici, vendar je na njej poseben zapis ob dvanajstmestni On-line številki naročilnice - »Obnovljiva.«

Preberite več - Vzorec naročilnice  - Seznam MP