Upravni odbor1 Koper18V četrtek 15. novembra je v prostorih društva potekala 6. redna seja upravnega odbora Društva paraplegikov Istre in Krasa.
Obravnavali smo naslednje točke dnevnega reda:1. Pregled zapisa v zapisniku 5. Seje U.O. z dne: 03.03.2018. pregled
    realizacije sklepov.
2. Program dela in finančni plan za leto 2019
3. Zaposlitev asistenta-šoferja v letu 2019
4. Razno