5 redna seja skupscine zveze Pacug18V konferenčni sobi Doma paraplegikov Pacug so se 30. maja 2018 delegati vseh devetih pokrajinskih društev Zveze sestali na 5. redni seji Skupščine Zveze paraplegikov Slovenije.

Sejo skupščine je vodila predsednica Mirjam Kanalec, ki je v pozdravnem nagovoru predstavila potek seje z dnevnim redom, nato pa so udeleženci prisluhnili poročevalcem: Ivani Gornik o delu Nadzornega odbora, Barbari Slaček o delu Statutarne komisije ter obširnemu revidiranemu poročilu za leto 2017, ki ga je razčlenil predsednik Zveze Dane Kastelic. Skupščino je vodila predsednica Mirjam KanalecObsežen program Zveze za leto 2018 je predstavila strokovna delavka Špela Šušteršič, Disciplinska komisija pa v tem času ni obravnavala nobene kršitve.
V nadaljevanju seje je o delu Nadzornega sveta Doma paraplegikov Pacug d.o.o. poročala Barbara Slaček, o poslovnem poročilu za leto 2017 pa direktorica doma Jana Rožaj. Predstavila je tudi poslovni načrt za leto 2018.
Delegati SkupščinePo poročilih in predstavitvi programov se je razvila obsežna razprava v kateri so člani Skupščine postavili vrsto predlogov in vprašanj, odgovore pa dobili iz prve roke.
Drugo leto bo Zveza paraplegikov Slovenije 16. april praznovala 50 let organiziranosti slovenskih paraplegikov in tetraplegikov in 40 letnico ustanovitve pokrajinskih društev paraplegikov. O pripravah na jubilej je delegate seznanila vodja organizacijskega odbora Barbara Slaček.