Obcni zbor1 Koper18V prostorih našega društva DP Istre in Krasa smo se zbrali na rednem letnem zboru članov v petek 23. marca ob 10.30 uri. Začeli smo pol ure Obcni zbor2 Koper18kasneje s pozdravnim nagovorom tokrat podpredsednika društva Slavka Bračiča. Predsednik društva Željko Geci je bil namreč upravičeno odsoten zaradi bolezni.
Z otvoritvijo 2.seje rednega zbora članov smo najprej izvolili zapisnikarja ter ugotovili sklepčnost članov. Potrdili smo zapisnik z realizacijo sklepov 1 seje zbora članov z dnem 30.3. 2017 ter nato še potrdili poslovno finančno poročilo za leto 2017, poročilo nadzornega odbora ter inventurne komisije. Seznanili smo se tudi s planom društva za leto 2018 in članarinami, ki ostajajo nespremenjene.
Predsednik zveze Dane Kastelic nam je predstavil novosti na področju (SOR) skupinska obnovitvena rehabilitacija, strokovna Obcni zbor3 Koper18delavka pri zvezi paraplegikov Špela Šušteršič pa novosti pri osebni asistenci. Diroktorica doma paraplegikov Jana Rožaj pa nam je predstavila program aktivnosti in novosti doma paraplegikov v letošnjem letu. Bilo je tudi nekaj vprašanj predsedniku zveze glede financiranja društevObcni zbor4 Koper18 predvsem pa pri nabavi novega kombiniranega vozila za naše društvo in razprava je bila na momente zelo burna.
Po zaključku zbora članov smo ob dobri hrani ostali še v prijetnem druženju.