Beletrina – zavod za založniško dejavnost je v okviru projekta Ministrstva za infrastrukturo – Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi, izdala brošuro Premagovanje ovir v komunikaciji.komunik
Brošura je namenjena informiranju in spodbujanju ljudi k premagovanju lastnih in komunikacijskih ovir v kontaktu in medosebni komunikaciji. Predstavljena so splošna pravila komuniciranja in obnašanja v osebnem kontaktu z osebo z oviranostjo ter predlogi za uporabo nadomestne komunikacije, kjer se kombinira uporaba kretenj, slik, besed in predmetov. Poleg medosebne komunikacije so predstavljeni tudi drugi kanali komuniciranja ter podporna tehnologija, ki jo osebe z oviranostjo najpogosteje uporabljajo pri telefonski in elektronski komunikaciji ter spletni in multimedijski predstavitvi in tiskanih gradivih.
Zavod za založniško dejavnost-Beletrina se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri pripravi brošure med njimi tudi Zvezi paraplegikov Slovenije.
BROŠURA 
VIDEO